Vietnam Esports TV
 [Tiêu Điểm Tướng] Urgot | Liên Minh Huyền Thoại

[Tiêu Điểm Tướng] Urgot | Liên Minh Huyền Thoại

4minute 3seconds 704670 Lượt xem
 MV Liên Minh Huyền Thoại: Get Jinxed

MV Liên Minh Huyền Thoại: Get Jinxed

2minute 53seconds 2248278 Lượt xem
 Varus: As We Fall | Music Video - Liên Minh Huyền Thoại

Varus: As We Fall | Music Video - Liên Minh Huyền Thoại

3minute 34seconds 247311 Lượt xem
 Kled - Kị Sĩ Cáu Kỉnh [Tiêu Điểm Tướng]

Kled - Kị Sĩ Cáu Kỉnh [Tiêu Điểm Tướng]

9minute 5seconds 1793365 Lượt xem
 Illaoi, Nữ Tu Thủy Thần [Tiêu Điểm Tướng]

Illaoi, Nữ Tu Thủy Thần [Tiêu Điểm Tướng]

7minute 29seconds 1177118 Lượt xem
 Galio, Vệ Thần Khổng Lồ [Tiêu Điểm Tướng]

Galio, Vệ Thần Khổng Lồ [Tiêu Điểm Tướng]

5minute 37seconds 938981 Lượt xem
 Music video Mùa đánh Rank

Music video Mùa đánh Rank

4minute 7seconds 588628 Lượt xem
 [02.02.2018] Highlight EVOS vs GAM [VCS Xuân 2018]

[02.02.2018] Highlight EVOS vs GAM [VCS Xuân 2018]

8minute 7seconds 196439 Lượt xem
 Một Chân Trời Mới | Vệ Binh Tinh Tú 2017 - Liên Minh Huyền Thoại

Một Chân Trời Mới | Vệ Binh Tinh Tú 2017 - Liên Minh Huyền Thoại

1minute 34seconds 222266 Lượt xem
 SIÊU PHẨM: BỨT PHÁ [PROJECT: OVERDRIVE]

SIÊU PHẨM: BỨT PHÁ [PROJECT: OVERDRIVE]

2minute 59seconds 1152513 Lượt xem
 [Trailer] VCS Spring 2018 - Vietnam Champion Series Mùa Xuân 2018

[Trailer] VCS Spring 2018 - Vietnam Champion Series Mùa Xuân 2018

1minute 35seconds 125005 Lượt xem
 Warwick, Quái Thú Sổng Chuồng [Tiêu Điểm Tướng]

Warwick, Quái Thú Sổng Chuồng [Tiêu Điểm Tướng]

6minute 23seconds 1133620 Lượt xem
 SIÊU PHẨM: CHIA RẼ

SIÊU PHẨM: CHIA RẼ

1minute 37seconds 679682 Lượt xem
 Khoảnh khắc và kỉ niệm [CKTG2016]

Khoảnh khắc và kỉ niệm [CKTG2016]

8minute 11seconds 309490 Lượt xem
 Gangplank [Tiêu Điểm Tướng]

Gangplank [Tiêu Điểm Tướng]

7minute 19seconds 1275697 Lượt xem
 A New Dawn - Một Bình Minh Mới

A New Dawn - Một Bình Minh Mới

6minute 32seconds 843155 Lượt xem
 Malzahar, Tiên Tri Hư Không [Tiêu Điểm Tướng]

Malzahar, Tiên Tri Hư Không [Tiêu Điểm Tướng]

4minute 55seconds 835415 Lượt xem
 Annie: Nguồn Gốc Anh Hùng | Liên Minh Huyền Thoại

Annie: Nguồn Gốc Anh Hùng | Liên Minh Huyền Thoại

6minute 49seconds 301073 Lượt xem
 Aurelion Sol [Tiêu Điểm Tướng]

Aurelion Sol [Tiêu Điểm Tướng]

8minute 15seconds 1292046 Lượt xem
 Garen - Sức Mạnh Của Demacia [Tiêu Điểm Tướng]

Garen - Sức Mạnh Của Demacia [Tiêu Điểm Tướng]

6minute 3seconds 1232017 Lượt xem