Million A
 Phim Cấp 3 - Tập 1

Phim Cấp 3 - Tập 1 "Sự Khởi Đầu" (Đạo Diễn : Ginô Tống)

16minute 18seconds 5225967 Lượt xem
 Phim Cấp 3 - Tập 5

Phim Cấp 3 - Tập 5 "Sức Mạnh Tình Bạn" (Đạo Diễn : Ginô Tống)

35minute 5seconds 620573 Lượt xem
 Phim Cấp 3 - Tập 2

Phim Cấp 3 - Tập 2 "Hành Trình Cua Gái" (Đạo Diễn : Ginô Tống)

27minute 47seconds 1795569 Lượt xem
 Phim Cấp 3 - Tập 3

Phim Cấp 3 - Tập 3 "Bí Mật Về 1993" (Đạo Diễn : Ginô Tống)

27minute 23seconds 2912813 Lượt xem
 Phim Cấp 3 - Tập 4

Phim Cấp 3 - Tập 4 "Đụng Độ Băng Áo Đen" (Đạo Diễn : Ginô Tống)

39minute 45seconds 782550 Lượt xem
 Phim Cấp 3 - Tập 6

Phim Cấp 3 - Tập 6 "Đại Hội Âm Nhạc" (Đạo Diễn : Ginô Tống)

36minute 30seconds 1586336 Lượt xem
 Phim Cấp 3 - Múa hát cùng chú Vịt Khổng Lồ (Ginô Tống, Rje Kaj, Nany Mi)

Phim Cấp 3 - Múa hát cùng chú Vịt Khổng Lồ (Ginô Tống, Rje Kaj, Nany Mi)

20seconds 119521 Lượt xem
 [Trailer] Phim Cấp 3 - Tập 4 (Tuấn Kuppj, Ginô Tống, Rje Kaj)

[Trailer] Phim Cấp 3 - Tập 4 (Tuấn Kuppj, Ginô Tống, Rje Kaj)

1minute 15seconds 670704 Lượt xem
 Phim Cấp 3 - Rje Kaj đóng giả Mario

Phim Cấp 3 - Rje Kaj đóng giả Mario

27seconds 67334 Lượt xem
 Phim Cấp 3 - Hậu Nguyễn bị điện giật khi đang quay tập 4

Phim Cấp 3 - Hậu Nguyễn bị điện giật khi đang quay tập 4

27seconds 200053 Lượt xem
 Phim Cấp 3 - Ginô Tống và Lục Anh biến hóa

Phim Cấp 3 - Ginô Tống và Lục Anh biến hóa

16seconds 306732 Lượt xem
 Phim Cấp 3 - Cover Piano

Phim Cấp 3 - Cover Piano "I Knew You Were Trouble" (Lục Anh, Ginô Tống)

16seconds 86404 Lượt xem
 Phim Cấp 3 - Đọc tên nhau theo kiểu Mưa Phùng

Phim Cấp 3 - Đọc tên nhau theo kiểu Mưa Phùng

16seconds 299703 Lượt xem
 Phim Cấp 3 - Khóc Nhè (Rje Kaj, Nany Mi, Ngíp)

Phim Cấp 3 - Khóc Nhè (Rje Kaj, Nany Mi, Ngíp)

19seconds 134303 Lượt xem
 Couple Ni Nô

Couple Ni Nô

1minute 33seconds 9942 Lượt xem
 Phim Cấp 3 - Casting diễn viên Lam Lũ em trai Lam Trường xuất hiện vào tập 8

Phim Cấp 3 - Casting diễn viên Lam Lũ em trai Lam Trường xuất hiện vào tập 8

25seconds 47912 Lượt xem
 Phim Cấp 3 - Talk Dirty Chipmunks Version (Lục Anh, Rje Kaj, Nany Mi)

Phim Cấp 3 - Talk Dirty Chipmunks Version (Lục Anh, Rje Kaj, Nany Mi)

1minute 24seconds 90666 Lượt xem