i FEEDER VN
 Tuyệt Phẩm Liên Minh Huyền Thoại - Những Pha Trình Diễn Kỹ Năng Tuyệt Vời Nhất

Tuyệt Phẩm Liên Minh Huyền Thoại - Những Pha Trình Diễn Kỹ Năng Tuyệt Vời Nhất

10minute 5seconds 43640 Lượt xem
 Top 30 Pha Xử Lý Được Đánh Giá Tốt Nhất Và Đúng Thời Điểm Nhất Liên Minh Huyền Thoại

Top 30 Pha Xử Lý Được Đánh Giá Tốt Nhất Và Đúng Thời Điểm Nhất Liên Minh Huyền Thoại

10minute 39seconds 232712 Lượt xem
 Đồng Đoàn và Cao Thủ Khác Nhau Như Thế Nào Khi

Đồng Đoàn và Cao Thủ Khác Nhau Như Thế Nào Khi "Tin Thần Đồng Đội Đột Nhiên Trổi Dậy"

10minute 55seconds 17148 Lượt xem
 Bạn Chưa Từng Thấy - 100 Tình Huống Chơi XERATH Không Thể Tin Được Trong Liên Minh Huyền Thoại

Bạn Chưa Từng Thấy - 100 Tình Huống Chơi XERATH Không Thể Tin Được Trong Liên Minh Huyền Thoại

18minute 56seconds 29040 Lượt xem
 Top 50 Pha Xử Lý Nghệ Thuật Nhất Liên Minh Huyền Thoại

Top 50 Pha Xử Lý Nghệ Thuật Nhất Liên Minh Huyền Thoại

11minute 40seconds 18652 Lượt xem
 Top 50 Pha Nghịch Một Cho Tất Cả Được Bình Chọn Hay Nhất LMHT - URF Cũng  Không Hay Bằng

Top 50 Pha Nghịch Một Cho Tất Cả Được Bình Chọn Hay Nhất LMHT - URF Cũng Không Hay Bằng

11minute 21seconds 1017686 Lượt xem
 Tất Cả Đều Là Nghệ Thuật -  Chơi Như Thế Này Thì Bao Giờ Mới Lên Bảng Được

Tất Cả Đều Là Nghệ Thuật - Chơi Như Thế Này Thì Bao Giờ Mới Lên Bảng Được

15minute 41seconds 507450 Lượt xem
 TOP 50 ONE SHOTS Đẳng Cấp Nhất Liên Minh Huyền Thoại 2017 - Tay Xử Lý Nhanh Hơn Não

TOP 50 ONE SHOTS Đẳng Cấp Nhất Liên Minh Huyền Thoại 2017 - Tay Xử Lý Nhanh Hơn Não

10minute 2seconds 18177 Lượt xem
 Nghệ Thuật Chơi URF Bá Đạo Nhất Trong Liên Minh Huyền Thoại - Bạn Chưa Từng Thấy Đâu

Nghệ Thuật Chơi URF Bá Đạo Nhất Trong Liên Minh Huyền Thoại - Bạn Chưa Từng Thấy Đâu

13minute 13seconds 132736 Lượt xem
 Anh Không Sợ Xông Vào Đi Mình Anh Chấp Hết - Những Tình Huống Đỉnh Của Đỉnh Liên Minh Huyền Thoại

Anh Không Sợ Xông Vào Đi Mình Anh Chấp Hết - Những Tình Huống Đỉnh Của Đỉnh Liên Minh Huyền Thoại

12minute 36seconds 22866 Lượt xem
 Top 100 Tình Huống Bạn Không Thể Tin Được -  Bao Nhiêu Sát Thương Cho Đủ Hạ Gục Nó

Top 100 Tình Huống Bạn Không Thể Tin Được - Bao Nhiêu Sát Thương Cho Đủ Hạ Gục Nó

19minute 35seconds 17946 Lượt xem
 Thánh Lee Sin Xuất Hiện - Những Tình Huống Dùng Lee Hay Nhất Liên Minh Huyền Thoại

Thánh Lee Sin Xuất Hiện - Những Tình Huống Dùng Lee Hay Nhất Liên Minh Huyền Thoại

15minute 54seconds 196295 Lượt xem
 100 Tình Huống Vô Dụng Nhất Bạn Chưa Từng Gặp Trong Liên Minh Huyền Thoại

100 Tình Huống Vô Dụng Nhất Bạn Chưa Từng Gặp Trong Liên Minh Huyền Thoại

14minute 51seconds 3398 Lượt xem
 Hãy Vinh Danh Ngay Những Đồng Đội Như Thế Này - Đẳng Cấp Là Đây Chứ Đâu

Hãy Vinh Danh Ngay Những Đồng Đội Như Thế Này - Đẳng Cấp Là Đây Chứ Đâu

10minute 8seconds 34824 Lượt xem
 100 Tình Huống Trâu Bò Nhất Liên Minh Huyền Thoại Một Mình Cả Làng Phải Sợ

100 Tình Huống Trâu Bò Nhất Liên Minh Huyền Thoại Một Mình Cả Làng Phải Sợ

22minute 14seconds 37158 Lượt xem
 Nhìn Mà Hoa Cả Mắt Wombo Combo Quá Đỉnh - Bạn Chưa Từng Thấy - Xem Rồi Vào Thể Hiện Ngay Và Luôn Nào

Nhìn Mà Hoa Cả Mắt Wombo Combo Quá Đỉnh - Bạn Chưa Từng Thấy - Xem Rồi Vào Thể Hiện Ngay Và Luôn Nào

14minute 47seconds 89322 Lượt xem
 50 Khoảnh Khắc Hoá Vàng Hiếm Thấy Nhất Liên Minh Huyền Thoại - Nghệ Thuật Hoá Vàng Trong LMHT

50 Khoảnh Khắc Hoá Vàng Hiếm Thấy Nhất Liên Minh Huyền Thoại - Nghệ Thuật Hoá Vàng Trong LMHT

12minute 4seconds 33471 Lượt xem
 Những Khám Phá Tuyệt Vời Nhất Liên Minh Huyền Thoại - Bạn Chưa Từng Thấy Đâu

Những Khám Phá Tuyệt Vời Nhất Liên Minh Huyền Thoại - Bạn Chưa Từng Thấy Đâu

11minute 20seconds 187408 Lượt xem
 Lật Kèo Đỉnh Cao - Một Cái Kéo Hay Trói Chuẩn Cũng Thay Đổi Hoàn Toàn Một Thế Trận

Lật Kèo Đỉnh Cao - Một Cái Kéo Hay Trói Chuẩn Cũng Thay Đổi Hoàn Toàn Một Thế Trận

10minute 18seconds 70246 Lượt xem
 Top 10 Pha Hay

Top 10 Pha Hay "Một Cho Tất Cả" Bá Đạo Nhất Trong Liên Minh Huyền Thoại

10minute 54seconds 287173 Lượt xem