Rap Việt Underground
 Qua Ta - Hades ft. BlackT [Video Lyric]

Qua Ta - Hades ft. BlackT [Video Lyric]

3minute 54seconds 2203674 Lượt xem
 Chỉ Là Cái Tha Thu Mà Tùng Vẽ Lên Thôi - Gọi Là Tùng [Video Lyric]

Chỉ Là Cái Tha Thu Mà Tùng Vẽ Lên Thôi - Gọi Là Tùng [Video Lyric]

2minute 27seconds 350145 Lượt xem
 Từng Có Thời... Yêu Người Như Thế Đó - Upin ft Củ Cải [Video Lyric]

Từng Có Thời... Yêu Người Như Thế Đó - Upin ft Củ Cải [Video Lyric]

3minute 38seconds 183834 Lượt xem
 Liên Khúc Mashup - Củ Cải [Video Lyric]

Liên Khúc Mashup - Củ Cải [Video Lyric]

6minute 39seconds 251315 Lượt xem
 Qua Ta 2 - Hades ft. Dr. A [Video Lyric]

Qua Ta 2 - Hades ft. Dr. A [Video Lyric]

3minute 50seconds 146062 Lượt xem
 Đây Là Âm Nhạc -  B Ray ft.  Black Murder n MC ILL [Video Lyric]

Đây Là Âm Nhạc - B Ray ft. Black Murder n MC ILL [Video Lyric]

4minute 24seconds 285800 Lượt xem
 [Dizz 2see] Diss Ngu Si - Rhymastic [Video Lyric]

[Dizz 2see] Diss Ngu Si - Rhymastic [Video Lyric]

2minute 59seconds 152250 Lượt xem
 Fan Tao Đông Hơn - Rush x Krix [Video Lyric]

Fan Tao Đông Hơn - Rush x Krix [Video Lyric]

3minute 30seconds 82440 Lượt xem
 [Dizz 2see] ATOG - Rhymastic (Rep GOTA) [Video Lyric]

[Dizz 2see] ATOG - Rhymastic (Rep GOTA) [Video Lyric]

2minute 22seconds 95473 Lượt xem
 Homie - Rhymastic [Video Lyric]

Homie - Rhymastic [Video Lyric]

3minute 20seconds 65450 Lượt xem
 [Dizz Acy] Diss Acy 2 - Rhymastic [Video Lyric]

[Dizz Acy] Diss Acy 2 - Rhymastic [Video Lyric]

3minute 1seconds 170673 Lượt xem
 Bạn Của Tao - Young H, S.O, Binz, Pjpo [Video Lyric]

Bạn Của Tao - Young H, S.O, Binz, Pjpo [Video Lyric]

5minute 11seconds 199357 Lượt xem
 [Dizz Ricky Star] Đỏ Thế - Bray [Video Lyric]

[Dizz Ricky Star] Đỏ Thế - Bray [Video Lyric]

2minute 8seconds 73018 Lượt xem
 [Dizz GVR] Chịch Ky - Bray [Video Lyric]

[Dizz GVR] Chịch Ky - Bray [Video Lyric]

4minute 18seconds 342004 Lượt xem
 Khi Tao Ra Tay 2 - Rhymastic, Da Vickie, Silver C [Video Lyric]

Khi Tao Ra Tay 2 - Rhymastic, Da Vickie, Silver C [Video Lyric]

5minute 11seconds 98934 Lượt xem
 [Dizz Rick] Ân Huệ Của Tao - Torai9 [Video Lyric]

[Dizz Rick] Ân Huệ Của Tao - Torai9 [Video Lyric]

5minute 43seconds 113681 Lượt xem
 [Dizz GVR] Đối Nam Thưởng - Acy ft. Torai9 [Video Lyric]

[Dizz GVR] Đối Nam Thưởng - Acy ft. Torai9 [Video Lyric]

5minute 1seconds 131640 Lượt xem
 Rap Cho Mày Nghe - Baby Red, L.J, MAC, Torai9, Pjpo, YoungH, S.O, ZinNine, BlackBi, Kiddy

Rap Cho Mày Nghe - Baby Red, L.J, MAC, Torai9, Pjpo, YoungH, S.O, ZinNine, BlackBi, Kiddy

5minute 25seconds 263813 Lượt xem