Sơn Tùng M-TP Official
 Sơn Tùng M-TP - Chắc Ai Đó Sẽ Về

Sơn Tùng M-TP - Chắc Ai Đó Sẽ Về

5minute 16seconds 7089862 Lượt xem
 Buông Đôi Tay Nhau Ra | Stage Version | Sơn Tùng M-TP

Buông Đôi Tay Nhau Ra | Stage Version | Sơn Tùng M-TP

3minute 29seconds 835475 Lượt xem
 Buổi Tập Luyện Làn Sóng Xanh 2015 | Sơn Tùng M-TP

Buổi Tập Luyện Làn Sóng Xanh 2015 | Sơn Tùng M-TP

1minute 45seconds 143332 Lượt xem
 SƠN TÙNG M-TP | LIVESHOW M-TP AMBITION | PART 1

SƠN TÙNG M-TP | LIVESHOW M-TP AMBITION | PART 1

24minute 23seconds 825090 Lượt xem
 Đêm Trao Giải Làn Sóng Xanh lần thứ 18 - 2015 | Sơn Tùng M-TP

Đêm Trao Giải Làn Sóng Xanh lần thứ 18 - 2015 | Sơn Tùng M-TP

2minute 2seconds 256778 Lượt xem
 MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT CỦA M-TP (Phần 1)

MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT CỦA M-TP (Phần 1)

11minute 59seconds 1951585 Lượt xem
 SƠN TÙNG M-TP | LIVESHOW M-TP AMBITION | TRAILER

SƠN TÙNG M-TP | LIVESHOW M-TP AMBITION | TRAILER

3minute 34seconds 278158 Lượt xem
 Âm Thầm Bên Em | Behind The Scenes

Âm Thầm Bên Em | Behind The Scenes

2minute 37seconds 675892 Lượt xem
 MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT CỦA M-TP (Phần 2)

MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT CỦA M-TP (Phần 2)

16minute 33seconds 1781310 Lượt xem
 Sơn Tùng M-TP | Âm Thầm Bên Em (Official MV Teaser)

Sơn Tùng M-TP | Âm Thầm Bên Em (Official MV Teaser)

1minute 1seconds 980001 Lượt xem
 CHẠM TỚI GIẤC MƠ PHẦN 4 | SƠN TÙNG M-TP | COMING SOON

CHẠM TỚI GIẤC MƠ PHẦN 4 | SƠN TÙNG M-TP | COMING SOON

4minute 23seconds 230563 Lượt xem
 Nắng Ấm Xa Dần | Sơn Tùng M-TP | Stage Version | Đà Lạt

Nắng Ấm Xa Dần | Sơn Tùng M-TP | Stage Version | Đà Lạt

3minute 26seconds 110559 Lượt xem
 Sơn Tùng M-TP Về Thăm Thái Bình

Sơn Tùng M-TP Về Thăm Thái Bình

3minute 59seconds 746611 Lượt xem
 Em Của Ngày Hôm Qua | Stage Version | Sơn Tùng M-TP

Em Của Ngày Hôm Qua | Stage Version | Sơn Tùng M-TP

3minute 42seconds 162128 Lượt xem
 SƠN TÙNG M-TP | LIVESHOW M-TP AMBITION | PART 3

SƠN TÙNG M-TP | LIVESHOW M-TP AMBITION | PART 3

24minute 19seconds 378692 Lượt xem
 SƠN TÙNG M-TP | LIVESHOW M-TP AMBITION | PART 4

SƠN TÙNG M-TP | LIVESHOW M-TP AMBITION | PART 4

23minute 55seconds 473517 Lượt xem
 SƠN TÙNG M-TP | LIVESHOW M-TP AMBITION | PART 2

SƠN TÙNG M-TP | LIVESHOW M-TP AMBITION | PART 2

31minute 4seconds 513714 Lượt xem
 Sơn Tùng M-TP | Buổi Fan Meeting Tại Hà Nội

Sơn Tùng M-TP | Buổi Fan Meeting Tại Hà Nội

6minute 12seconds 159655 Lượt xem
 SƠN TÙNG M-TP PRIVATE YEAR END MEETING 2017

SƠN TÙNG M-TP PRIVATE YEAR END MEETING 2017

1hours 17minute 35seconds 1989610 Lượt xem
 Fancam | Sơn Tùng M-TP Tại Sân Bay Đà Lạt 2016

Fancam | Sơn Tùng M-TP Tại Sân Bay Đà Lạt 2016

1minute 25seconds 136712 Lượt xem