Thách Thức Danh Hài
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 2 - Phần thi thí sinh Huỳnh Nhu & Duy Phương

[Thách Thức Danh Hài] Tập 2 - Phần thi thí sinh Huỳnh Nhu & Duy Phương

10minute 3seconds 6645745 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 5 - Phần thi thí sinh Mạc Văn Khoa

[Thách Thức Danh Hài] Tập 5 - Phần thi thí sinh Mạc Văn Khoa

10minute 45seconds 11937558 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 11 - Phần thi thí sinh Dương Lâm

[Thách Thức Danh Hài] Tập 11 - Phần thi thí sinh Dương Lâm

12minute 34seconds 6159641 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Bạn gái Trấn Thành

[Thách Thức Danh Hài] Bạn gái Trấn Thành "quậy tưng" tại TTDH - Thiện Trung (Tập 3 - 29/4/2015)

12minute 25seconds 12007122 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 7 - Phần thi của thí sinh Jeremy

[Thách Thức Danh Hài] Tập 7 - Phần thi của thí sinh Jeremy

8minute 51seconds 624709 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 7 - Phần thi của thí sinh Quang Hiếu

[Thách Thức Danh Hài] Tập 7 - Phần thi của thí sinh Quang Hiếu

16minute 39seconds 3313473 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 6 - Phần thi thí sinh Trường Giang & Trọng Vinh

[Thách Thức Danh Hài] Tập 6 - Phần thi thí sinh Trường Giang & Trọng Vinh

12minute 6seconds 3793234 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 7 - Phần thi của thí sinh Thúy An

[Thách Thức Danh Hài] Tập 7 - Phần thi của thí sinh Thúy An

16minute 58seconds 4823371 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 5 - Phần thi thí sinh Minh Dự & Thùy Trang

[Thách Thức Danh Hài] Tập 5 - Phần thi thí sinh Minh Dự & Thùy Trang

11minute 4seconds 877430 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 9 - Phần thi của nhóm Quốc Khải

[Thách Thức Danh Hài] Tập 9 - Phần thi của nhóm Quốc Khải

12minute 58seconds 2250633 Lượt xem
 Những màn biểu diễn khiến cho Trấn Thành - Việt Hương cười

Những màn biểu diễn khiến cho Trấn Thành - Việt Hương cười "lăn lộn" trong Thách Thức Danh Hài!

4minute 53seconds 2918636 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Cháu trai Trường Giang đại náo TTDH - Phương Nam (Tập 1 - 15/4/2015)

[Thách Thức Danh Hài] Cháu trai Trường Giang đại náo TTDH - Phương Nam (Tập 1 - 15/4/2015)

9minute 50seconds 5599903 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Thầy giáo lang thang chinh phục BGK - Nguyễn Chí Thoại (Tập 1 - 15/4/2015)

[Thách Thức Danh Hài] Thầy giáo lang thang chinh phục BGK - Nguyễn Chí Thoại (Tập 1 - 15/4/2015)

11minute 37seconds 3232831 Lượt xem
 Thách Thức Danh Hài Tập 1 (15/4/2015) - Full HD

Thách Thức Danh Hài Tập 1 (15/4/2015) - Full HD

44minute 30seconds 8168554 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Việt Hương

[Thách Thức Danh Hài] Việt Hương

1minute 3seconds 23209 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 11 - Phần thi thí sinh Minh Thùy

[Thách Thức Danh Hài] Tập 11 - Phần thi thí sinh Minh Thùy

3minute 50seconds 1002848 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 11 - Phần thi thí sinh Xuân Phú

[Thách Thức Danh Hài] Tập 11 - Phần thi thí sinh Xuân Phú

5minute 22seconds 866155 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Thí sinh giảm cân để tham gia TTDH - Duy Khương (Tập 1 - 15/4/2015)

[Thách Thức Danh Hài] Thí sinh giảm cân để tham gia TTDH - Duy Khương (Tập 1 - 15/4/2015)

9minute 32seconds 1008837 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Men In Black phiên bản Việt - Trung Phong & Thanh Toàn  (Tập 3 - 29/4/2015)

[Thách Thức Danh Hài] Men In Black phiên bản Việt - Trung Phong & Thanh Toàn (Tập 3 - 29/4/2015)

8minute 29seconds 1691374 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài]

[Thách Thức Danh Hài] "Không thi hài thì thi ăn quýt!" - Hoàng Sơn (Tập 3 - 29/4/2015)

3minute 34seconds 123989 Lượt xem