Vietnam GameTV
 AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | 4vs4 Random - Trận 3 | GameTV vs BiBi Club | Ngày 30-12-2017

AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | 4vs4 Random - Trận 3 | GameTV vs BiBi Club | Ngày 30-12-2017

15minute 20seconds 61804 Lượt xem
 AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | 4vs4 Random - Trận 7 | GameTV vs BiBi Club | Ngày 30-12-2017

AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | 4vs4 Random - Trận 7 | GameTV vs BiBi Club | Ngày 30-12-2017

10minute 50seconds 80200 Lượt xem
 C1T1 4vs4 Random GameTV vs BiBi Club Ngày 22 11 2017

C1T1 4vs4 Random GameTV vs BiBi Club Ngày 22 11 2017

11minute 50seconds 42323 Lượt xem
 AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | Solo Assy - Trận 3 | CSĐN vs Lôi Lão Hổ | Ngày 30-12-2017

AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | Solo Assy - Trận 3 | CSĐN vs Lôi Lão Hổ | Ngày 30-12-2017

15minute 13seconds 55222 Lượt xem
 AOE Việt Trung 2015, CK Solo Random, Chim Sẻ Đi Nắng vs Vô Thường 14 11 2015 T7

AOE Việt Trung 2015, CK Solo Random, Chim Sẻ Đi Nắng vs Vô Thường 14 11 2015 T7

15minute 52seconds 189117 Lượt xem
 Phỏng vấn ShenLong và Chim Sẻ Đi Nắng sau trận chung kết solo assyrian [www.gametv.vn]

Phỏng vấn ShenLong và Chim Sẻ Đi Nắng sau trận chung kết solo assyrian [www.gametv.vn]

3minute 4seconds 134403 Lượt xem
 AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | Solo Assy - Trận 6 | CSĐN vs Lôi Lão Hổ | Ngày 30- 12-2017

AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | Solo Assy - Trận 6 | CSĐN vs Lôi Lão Hổ | Ngày 30- 12-2017

13minute 27seconds 57078 Lượt xem
 C1T3 | 2vs2 Random | GameTV vs Liên Quân POW | Ngày 19-12-2017

C1T3 | 2vs2 Random | GameTV vs Liên Quân POW | Ngày 19-12-2017

8minute 34seconds 20759 Lượt xem
 C3T3 | AOE 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 06-12-2017

C3T3 | AOE 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 06-12-2017

12minute 40seconds 19730 Lượt xem
 AOE HIGHLIGHT | U98 Cân đôi trước sự ngỡ ngàng của CHIM SẺ ĐI NẮNG.

AOE HIGHLIGHT | U98 Cân đôi trước sự ngỡ ngàng của CHIM SẺ ĐI NẮNG.

8minute 11seconds 32137 Lượt xem
 C6T1 | AOE 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 06-12-2017

C6T1 | AOE 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 06-12-2017

16minute 7seconds 27226 Lượt xem
 AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | 4vs4 Random - Trận 5 | GameTV vs BiBi Club | Ngày 30-12-2017

AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | 4vs4 Random - Trận 5 | GameTV vs BiBi Club | Ngày 30-12-2017

11minute 30seconds 43036 Lượt xem
 Chung Kết AOE VIỆT TRUNG ONLINE Solo Assyrian Chim Sẻ Đi Nắng vs Shen Long 29 04 2017 Trận 9

Chung Kết AOE VIỆT TRUNG ONLINE Solo Assyrian Chim Sẻ Đi Nắng vs Shen Long 29 04 2017 Trận 9

11minute 15seconds 164552 Lượt xem
 Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh ăn mừng chiến thắng | AOE Quảng Đông Open 2016

Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh ăn mừng chiến thắng | AOE Quảng Đông Open 2016

2minute 51seconds 73724 Lượt xem
 AOE Highlights - Không phải Chim Sẻ chắc không ai làm được điều này

AOE Highlights - Không phải Chim Sẻ chắc không ai làm được điều này

9minute 53seconds 185621 Lượt xem
 AOE HighLights - Chém rồ dại , Hồng Anh hủy diệt ShenLong, các bạn có cảm thấy kích thích không ạ

AOE HighLights - Chém rồ dại , Hồng Anh hủy diệt ShenLong, các bạn có cảm thấy kích thích không ạ

10minute 54seconds 18318 Lượt xem
 AoE Việt Trung Online 2017 | Vòng 3 - Trận 5 | 9x Công vs Tiểu Hắc Mã | Solo Assyrian

AoE Việt Trung Online 2017 | Vòng 3 - Trận 5 | 9x Công vs Tiểu Hắc Mã | Solo Assyrian

16minute 57seconds 15805 Lượt xem
 Trận 1 AOE Việt Trung 2017 Solo Assyrian Vòng Loại Chim Sẻ vs Tiểu Vũ Ngày 05 07 2017

Trận 1 AOE Việt Trung 2017 Solo Assyrian Vòng Loại Chim Sẻ vs Tiểu Vũ Ngày 05 07 2017

14minute 35seconds 35115 Lượt xem
 Solo Assyrian Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư Ngày 25 04 2017 Trận 7

Solo Assyrian Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư Ngày 25 04 2017 Trận 7

14minute 18seconds 86947 Lượt xem
 Trận 1 AOE Việt Trung 2017 Solo Shang Vòng Tứ Kết Chim Sẻ vs Tiểu Hòa Ca Ngày 05 07 2017

Trận 1 AOE Việt Trung 2017 Solo Shang Vòng Tứ Kết Chim Sẻ vs Tiểu Hòa Ca Ngày 05 07 2017

15minute 24seconds 30782 Lượt xem