Vietnam GameTV
 Assy   Ya Chim Sẻ Đi Nắng vs ShenLong Ngày 09 02 2017 Trận 1

Assy Ya Chim Sẻ Đi Nắng vs ShenLong Ngày 09 02 2017 Trận 1

10minute 41seconds 55495 Lượt xem
 AoE Việt Trung Online 2017 | Vòng 3 - Trận 5 | 9x Công vs Tiểu Hắc Mã | Solo Assyrian

AoE Việt Trung Online 2017 | Vòng 3 - Trận 5 | 9x Công vs Tiểu Hắc Mã | Solo Assyrian

16minute 57seconds 15786 Lượt xem
 Trận 1 AOE Việt Trung 2017 Solo Assyrian Vòng Bán Kết Chim Sẻ Đi Nắng vs ShenLong Ngày 06 07 2017

Trận 1 AOE Việt Trung 2017 Solo Assyrian Vòng Bán Kết Chim Sẻ Đi Nắng vs ShenLong Ngày 06 07 2017

12minute 57seconds 45766 Lượt xem
 Aoe Highlight | Cảm xúc khi xem Chim Sẻ cầm Assy thật sự thăng hoa.

Aoe Highlight | Cảm xúc khi xem Chim Sẻ cầm Assy thật sự thăng hoa.

20minute 15seconds 49815 Lượt xem
 Solo Assyrian Chim Sẻ Đi Nắng vs Hỏa Hải Ngày 07 03 2017 Trận 1

Solo Assyrian Chim Sẻ Đi Nắng vs Hỏa Hải Ngày 07 03 2017 Trận 1

17minute 47seconds 36712 Lượt xem
 Trận 1 Solo Random Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh Ngày 02 06 2017

Trận 1 Solo Random Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh Ngày 02 06 2017

10minute 46seconds 57956 Lượt xem
 Solo Shang Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư Ngày 25 04 2017 Trận 1

Solo Shang Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư Ngày 25 04 2017 Trận 1

15minute 3seconds 97615 Lượt xem
 C5T5 | AOE 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 06-12-2017

C5T5 | AOE 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 06-12-2017

18minute 2seconds 24508 Lượt xem
 AOE STAR LEAGUE 2017 | Vòng 14 - Trận 2 | CSĐN - U98 vs Hồng Anh - 9x Công

AOE STAR LEAGUE 2017 | Vòng 14 - Trận 2 | CSĐN - U98 vs Hồng Anh - 9x Công

9minute 19seconds 44614 Lượt xem
 AOE Highlights, Vượt khó kinh điển của Chim Sẻ Đi Nắng

AOE Highlights, Vượt khó kinh điển của Chim Sẻ Đi Nắng

15minute 11seconds 84190 Lượt xem
 C2T1 | Solo Random | ChipBoy vs Hưng Nhổn | Ngày 1-12-2017

C2T1 | Solo Random | ChipBoy vs Hưng Nhổn | Ngày 1-12-2017

24minute 44seconds 25142 Lượt xem
 Aoe Highlight | Quá cảm xúc khi nghe Tuấn Tiền Tỉ bình luận trận Aoe Kinh điển.

Aoe Highlight | Quá cảm xúc khi nghe Tuấn Tiền Tỉ bình luận trận Aoe Kinh điển.

16minute 26seconds 61433 Lượt xem
 AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | Solo Assy - Trận 5 | CSĐN vs Lôi Lão Hổ | Ngày 30-12-2017

AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | Solo Assy - Trận 5 | CSĐN vs Lôi Lão Hổ | Ngày 30-12-2017

13minute 32seconds 55834 Lượt xem
 AOE Highlights, nếu

AOE Highlights, nếu "Troll" là nghệ thuật, Tuấn Tiền Tỷ chính là một nghệ sỹ

5minute 23seconds 131556 Lượt xem
 Trận 2 AOE Việt Trung 2017 Solo Shang Vòng Bán Kết Chim Sẻ vs Tiểu Thủy Ngư Ngày 05 07 2017

Trận 2 AOE Việt Trung 2017 Solo Shang Vòng Bán Kết Chim Sẻ vs Tiểu Thủy Ngư Ngày 05 07 2017

12minute 45seconds 53791 Lượt xem
 C1T1 | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 8-12-2017

C1T1 | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 8-12-2017

12minute 19seconds 19195 Lượt xem
 AOE HighLights - 10A không công được 7A, ShenLong run sợ , Chim Sẻ Đi Nắng viết lên 1 triều đại mới.

AOE HighLights - 10A không công được 7A, ShenLong run sợ , Chim Sẻ Đi Nắng viết lên 1 triều đại mới.

14minute 12seconds 46859 Lượt xem
 AOE HighLights - Pha công K quá hay của Chim Sẻ làm cho Quýt đập bàn phím

AOE HighLights - Pha công K quá hay của Chim Sẻ làm cho Quýt đập bàn phím

10minute 48seconds 162288 Lượt xem
 AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | Solo Assy - Trận 4 | CSĐN vs Lôi Lão Hổ | Ngày 30-12-2017

AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | Solo Assy - Trận 4 | CSĐN vs Lôi Lão Hổ | Ngày 30-12-2017

10minute 42seconds 40626 Lượt xem
 Aoe Highlight | Trận đấu lầy lội của No1. Chỉ điểm vị trí nhà của Chim Sẻ cho đội bạn.

Aoe Highlight | Trận đấu lầy lội của No1. Chỉ điểm vị trí nhà của Chim Sẻ cho đội bạn.

15minute 42seconds 59147 Lượt xem