BIGBANG
 GD X TAEYANG -  'GOOD BOY '+ 'FANTASTIC BABY' in MAMA 2014

GD X TAEYANG - 'GOOD BOY '+ 'FANTASTIC BABY' in MAMA 2014

5minute 55seconds 34625996 Lượt xem
 BIGBANG - 'WE LIKE 2 PARTY' 0604 M COUNTDOWN

BIGBANG - 'WE LIKE 2 PARTY' 0604 M COUNTDOWN

3minute 29seconds 13937488 Lượt xem
 BIGBANG - BAE BAE M/V

BIGBANG - BAE BAE M/V

2minute 54seconds 102964619 Lượt xem
 BIGBANG - TONIGHT M/V

BIGBANG - TONIGHT M/V

3minute 44seconds 65815296 Lượt xem
 BIGBANG - BAD BOY M/V

BIGBANG - BAD BOY M/V

3minute 57seconds 118572468 Lượt xem
 BIGBANG - TOUR REPORT ‘우리 사랑하지 말아요(LET'S NOT FALL IN LOVE)’ IN SHENZHEN

BIGBANG - TOUR REPORT ‘우리 사랑하지 말아요(LET'S NOT FALL IN LOVE)’ IN SHENZHEN

3minute 55seconds 5026347 Lượt xem
 G-DRAGON - 삐딱하게(CROOKED) M/V

G-DRAGON - 삐딱하게(CROOKED) M/V

3minute 46seconds 129021028 Lượt xem
 BIGBANG - MONSTER M/V

BIGBANG - MONSTER M/V

4minute 44seconds 78279887 Lượt xem
 G-DRAGON - COUP D'ETAT M/V

G-DRAGON - COUP D'ETAT M/V

3minute 22seconds 27937105 Lượt xem
 BIGBANG - '에라 모르겠다 (FXXK IT)' 1218 SBS Inkigayo

BIGBANG - '에라 모르겠다 (FXXK IT)' 1218 SBS Inkigayo

3minute 53seconds 11374829 Lượt xem
 BIGBANG - '우리 사랑하지 말아요(LET'S NOT FALL IN LOVE)' 0809 SBS Inkigayo

BIGBANG - '우리 사랑하지 말아요(LET'S NOT FALL IN LOVE)' 0809 SBS Inkigayo

3minute 34seconds 7663541 Lượt xem
 BIGBANG - LOVE SONG M/V

BIGBANG - LOVE SONG M/V

4minute 8seconds 46409775 Lượt xem
 TAEYANG - ‘DARLING' M/V

TAEYANG - ‘DARLING' M/V

3minute 55seconds 8981884 Lượt xem
 BIGBANG - '뱅뱅뱅(BANG BANG BANG)' M/V BEHIND THE SCENES

BIGBANG - '뱅뱅뱅(BANG BANG BANG)' M/V BEHIND THE SCENES

2minute 29seconds 7989926 Lượt xem
 BIGBANG - 뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) M/V

BIGBANG - 뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) M/V

3minute 50seconds 295840544 Lượt xem
 BIGBANG - 'BAE BAE' 0503 SBS Inkigayo

BIGBANG - 'BAE BAE' 0503 SBS Inkigayo

2minute 54seconds 6271577 Lượt xem
 GD X TAEYANG - GOOD BOY M/V

GD X TAEYANG - GOOD BOY M/V

4minute 11seconds 189748088 Lượt xem
 BIGBANG - '뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)' 0604 M COUNTDOWN

BIGBANG - '뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)' 0604 M COUNTDOWN

3minute 54seconds 45900967 Lượt xem
 G-DRAGON - CRAYON(크레용) M/V

G-DRAGON - CRAYON(크레용) M/V

3minute 45seconds 58620590 Lượt xem
 TAEYANG - WHITE NIGHT 'Intro' M/V

TAEYANG - WHITE NIGHT 'Intro' M/V

1minute 34seconds 3828691 Lượt xem